“Huizenprijzen gaan volgend jaar weer stijgen”

Het leek even alsof de huizenmarkt zou gaan afkoelen na een periode van prijsdalingen, maar de realiteit wijst in een andere richting en de voorspelling is dat de huizenprijzen volgend jaar opnieuw een stijgende lijn zullen vertonen. De drijvende kracht achter deze opwaartse trend blijkt te liggen in onze gestegen inkomens, zoals aangegeven door de RTL Z Huizenindex.

In het tweede kwartaal van dit jaar zagen we een opleving van de huizenprijzen, wat vaak een gunstig kwartaal is voor de huizenmarkt. Terwijl we de rest van dit jaar waarschijnlijk een stabilisatie van de prijzen zullen zien, voorspelt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, dat volgend jaar de huizen opnieuw in prijs zullen stijgen.

Stijgende lonen

Een belangrijk aandeel in deze voorspelde stijging is toe te schrijven aan de stijging van de lonen, zoals Boelhouwer opmerkt. In diverse cao’s zijn aanzienlijke loonsverhogingen overeengekomen, en wanneer je meer verdient, ben je in staat om een hogere hypotheek af te sluiten. Daarnaast zullen consumenten naar verwachting meer vertrouwen krijgen bij stijgende huizenprijzen, waardoor ze eerder geneigd zijn om de stap naar de aankoop van een woning te zetten. In tijden van dalende prijzen neigen consumenten doorgaans juist naar terughoudendheid.

Boelhouwer benadrukt verder dat de hogere lonen voor een groot deel het negatieve effect van de gestegen hypotheekrente compenseren. Als de rente stijgt, kun je immers minder geld lenen. Gelukkig is de hypotheekrente al enige tijd stabiel, wat gunstig is voor aspirant-kopers.

Krappe woningmarkt

Daarnaast zien we dat de woningmarkt momenteel ongekend krap is, zoals Boelhouwer aangeeft. Er is sprake van een nijpend woningtekort van maar liefst 390.000 woningen, wat de druk en schaarste op de markt aanzienlijk vergroot. Bovendien staan starters te popelen om deel te nemen aan de woningmarkt, wat de concurrentie om beschikbare woningen verder aanwakkert. Deze combinatie van factoren wijst er sterk op dat de huizenprijzen volgend jaar wederom zullen stijgen.